POMOC

Jesteś uczestnikiem spotkania i będziesz wypełniać ankietę...

Dostałaś/dostałeś kod dostępu składający się z 8 liter. Ten kod jest przeznaczony tylko dla Ciebie. Pozwala na zalogowanie się do systemu i wypełnienie ankiety dotyczącej międzynarodowego spotkania, w którym wzięłaś/wziąłeś udział.

Niezależnie od tego, czy kod dostałaś/dostałeś mailem, czy w inny sposób, nikt nie wie, że trafił on właśnie do Ciebie. Badanie jest anonimowe, tzn. że analizie poddane będą tylko zbiorcze wyniki całego badania – nie odpowiedzi pojedynczych osób.

Jeśli otrzymałaś/otrzymałeś kod mailem, w tej samej wiadomości znajdziesz link do ankiety. Po kliknięciu w link  możesz rozpocząć wypełnianie ankiety. Kod, który otrzymałaś/otrzymałeś możesz też wpisać w przeznaczonym do tego polu na stronie startowej i-Eval.eu. W ten sposób zalogujesz się w serwisie i uzyskasz dostęp do ankiety.

Na kolejnych stronach ankiety podaj odpowiedzi na pytania.

Jeśli przerwiesz wypełnianie ankiety, możesz później do niej wrócić. Możesz to zrobić również z innego urządzenia – system zapamięta miejsce, w którym skończyłaś/skończyłeś odpowiadać na pytania. Wystarczy, że ponownie zalogujesz się przy użyciu swojego kodu.

Jeśli potrzebujesz zmienić język, w każdej chwili możesz to zrobić klikając na wybraną wersję językową ([DE] [FR] [PL] [EN]).

 

Jesteś członkiem kadry i chcesz przeprowadzić ewaluację spotkania...

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące serwisu i-Eval. Najważniejsze informacje, w formie krótkiej instrukcji, zebraliśmy w dokumencie SZYBKI START.

Aby przygotować odpowiednią ankietę, wygenerować i udostępnić kody dostępu, musisz najpierw założyć konto w serwisie i-Eval.

 

I. Rejestracja w serwisie i-Eval.

I.1. Pierwsza rejestracja

W trakcie rejestracji podaj poprawnie nazwę użytkownika i adres e-mail.

Zespół i-Eval otrzyma informację, że przeprowadzasz ewaluację, jednak wyniki ankiety nie będą powiązane z Twoją nazwą użytkownika i adresem e-mail.

Po zarejestrowaniu otrzymasz na skrzynkę pocztową wiadomość w kilku językach. Kliknij na znajdujący się w wiadomości link, wpisz hasło oraz wybierz język, którym będziesz się posługiwać.

W ten sposób Twoje konto w serwisie i-Eval zostało zarejestrowane! Ustawienia konta możesz zmieniać w dowolnej chwilii wybierając z menu polecenie „Moje konto”.

 

I.2. Rejestracja w serwisie za pomocą istniejącego już konta

Możesz zaprosić do serwisu innych użytkowników, np. członków kadry, z którymi prowadzisz spotkanie. Dzięki temu będziecie mogli wspólnie edytować ankietę, generować kody i analizować wyniki badania. Wystarczy, że zakładając nowe spotkanie (lub później w zakładce [Informacje na temat spotkania]) podasz nazwę użytkownika, którego chcesz zaprosić. Jeśli użytkownik nie jest jeszcze zarejestrowany w serwisie, podaj jego aktualny adres mailowy, wyślemy do niego zaproszenie.

 

I.3. Rejestracja jako jednostka centralna

Jako zarejestrowana jednostka centralna mają Państwo możliwość wygenerowania podstawowego zestawienia wyników wszystkich lub niektórych przypisanych Państwa jednostce spotkań. Spotkania można filtrować na podstawie różnych kryteriów, wybór można zapisać. Do celów rejestracji prosimy wypełnić następujący formularz i odesłać drogą pocztową lub mailową zespołowi i-EVAL. (Więcej informacji.)

 

II. Ewaluacja

Narzędzie badawcze, które udostępniamy oferuje naukowo przetestowane ankiety. Dzięki nim można samodzielnie przeprowadzić ewaluację spotkania młodzieży.

Tworząc system ewaluacji międzynarodowych spotkań młodzieży założyliśmy, że nie ma uniwersalnych kryteriów, na podstawie których można by „zmierzyć i ocenić” wszystkie tego typu spotkania. Decyzję o tym, czy spotkanie zakończyło się sukcesem, pozostawiamy wnioskodawcom. Kadra biorąca udział w ewaluacji będzie mogła natomiast sprawdzić, na ile cele, które sobie wyznaczyła, zostały osiągnięte w trakcie spotkania.

Przed spotkaniem pytamy kadrę o to, jakie cele sobie wyznaczyła. Na zakończenie spotkania pytamy uczestników o ich doświadczenia i przeżycia ze spotkania. Ewaluację można też przeprowadzić pomijając krok pierwszy – badanie kadry.

Ankiety można dowolnie modyfikować dopasowując je do potrzeb konkretnego spotkania. Po zakończeniu ewaluacji wyniki można podsumować i wygenerować na kilka różnych sposobów (w różnych formatach).

Aby przeprowadzić ewaluację postępuj zgodnie z następującymi punktami:

 1. Utwórz nowe spotkanie, wybierz temat, dobierz właściwą ankietę dla uczestników i kadry;
 2. Wygeneruj kody, roześlij lub rozdaj tak, abyś miał/a pewność że ankietę wypełni jedna osoba;
 3. Zakończ ewaluację, wyniki zostaną zebrane i podsumowane.

 

II.1. NOWE SPOTKANIE

Ankiety dla członków kadry i uczestników pojawią się w systemie automatycznie w momencie, kiedy utworzysz nowe spotkanie. Dlatego najważniejszy jest pierwszy krok. Znajdź zakładkę [ZESTAWIENIE] i kliknij [Utwórz nowe spotkanie] lub zrób to korzystając z linku: Utwórz nowe spotkanie.

 • Nadaj spotkaniu tytuł, w języku którego aktualnie używasz. Później będziesz mogła/mógł przetłumaczyć tytuł na pozostałe języki.
 • Możesz również nadać spotkaniu krótki tytuł [Tytuł spotkania – skrót], np. spotkanie nr 27.
 • Wybierz właściwy typ spotkania, pozwoli to na utworzonie odpowiedniej ankiety. Następnie wyświetlą się zestawy pytań, które możesz wykorzystać do uzupełnienia ankiety - uwzględniają one konkretne aspekty tematyczne. (Uwaga: ankieta do spotkania młodzieży o charakterze wymiany zawodowej jest dostępna tylko w języku niemieckim i francuskim.)
 • Podaj organizatora spotkania. Po wpisaniu pierwszych liter pojawi się lista instytucji, spróbuj wybrać jedną z proponowanych.
 • Podaj jednostkę centralną, której chcesz udostępnić wyniki spotkania. Pracownicy jednostki będą mogli je obejrzeć i zestawić wraz z wynikami innych spotkań.
 • Podaj kraj, w którym spotkanie się odbyło.Podaj datę rozpoczęcia i zakończenia spotkania.
 • Podaj liczbę członków kadry oraz liczbę uczestników.
 • Jeśli chcesz, możesz dodać zdjęcie, ilustrację lub logo związane z Twoim spotkaniem.
 • Zapisz wszystkie wprowadzone dane klikając [Zapisz].

W ten sposób utworzyłaś/utworzyłeś nowe spotkanie. W systemie pojawiły się dwie ankiety, jedna dla członków kadry, jedna dla uczestników.

Sprawdź teraz w zakładce [MOJE SPOTKANIA] czy poprawnie wpisałaś/wpisałeś datę. Ewentualne zmiany możesz wprowadzić wybierając polecnie [EDYCJA].

Jeśli chcesz przetłumaczyć tytuł spotkania, kliknij na [TŁUMACZENIE]. Zobaczysz zestawienie wszystkich możliwych wersji językowych. Wybierz język, w którym chcesz utworzyć tłumaczenie i kliknij [Dodaj]. Pojawi się strona w wybranym języku. Wpisz tytuł w wybranej wersji językowej i kliknij [Zapisz].

W zakładce [ZESTAWIENIE], przy każdym utworzonym spotkaniu, widoczne będą dwie ankiety, dla uczestników oraz dla członków kadry.

Na stronie konkretnego spotkania zobaczysz terminy rozpoczęcia i zakończenia, informację o wysłanych zaproszeniach i jednostkach centralnych mających dostęp do wyników. Tutaj też możesz zaprosić innych użytkowników do zarejestrowania się na platformie.

Przy poszczególnych ankietach, zobaczysz ich status (ankieta została utworzona, rozpoczęto ewaluację, zakończono ewaluację) oraz informacje o użytkownikach (liczba wysłanych kodów, liczba kodów będących w użyciu, liczba wykorzystanych kodów).

W zależności od statusu ankiety można:

 • obejrzeć ankietę w formie tabeli
 • edytować ankietę (zmienić tytuł, dodać pytania)
 • pobrać ankietę w formacie PDF
 • wygenerować kody, w celu przeprowadzania anonimowej ewaluacji
 • ręcznie wprowadzić dane z ankiety (tylko w przypadku, jeśli przeprowadzasz ewaluację ankietą papierową)
 • zamknąć ewaluację
 • obejrzeć i wygenerować wyniki ewaluacji

 

II.2. EDYTOWANIE ANKIETY

Na stronie spotkania, w zakładce [EDYCJA] możesz dopasować ankietę do swojego spotkania, dodając do niej własne pytania. Możesz formułować pytania na skali, możesz też ułożyć pytania otwarte lub skorzystać z naszej bazy pytań. W bazie znajdują się przetestowane przez nas pytania poruszające szereg tematów istotnych z punktu widzenia organizacji spotkań młodzieży.

Pamiętaj o tym, że pytania dzielą się na opinie nt. organizacji spotkania (skala 1-10) oraz opinie dotyczące przebiegu spotkania (skala 1-7). W ankiecie dla kadry możesz dodać pytania dotyczące celów spotkania (skala „zupełnie nieważne” – „bardzo ważne”) oraz opinie dotyczące przebiegu spotkania (skala „zdecydowanie się nie zgadzam” – „zdecydowanie się zgadzam”). Po dodaniu pytań pamiętaj aby zapisać wprowadzone zmiany klikając [Zapisz ankietę].

Nie zapomnij o przetłumaczeniu nowych pytań na pozostałe języki, w których będziesz prowadzić ewaluację. System nie przetłumaczy ich automatycznie. W celu tłumaczenia wystarczy wybrać każdorazowo zakładkę z odpowiednim językiem. Zakładki znajdują się w górnej części strony, pod ikonami poleceń. Zielonym kolorem zaznaczona jest zakładka językowa, w której aktualnie wprowadzasz zmiany. Oznaczenia „?” oraz ”✔” informują, czy pytania dodatkowe w ankiecie zostały już przetłumaczone, czy nie.

 

II.3. GENEROWANIE KODÓW

Do wypełnienia ankiety niezbędny jest kod dostępu dla każdego uczestnika ewaluacji. Polecenie generowania kodów znajduje się zarówno na stronie spotkania, jak i w zakładce [EDYCJA] ankiety. Aby zapewnić jak najwyższe poczucie bezpieczeństwa uczestnikom ewaluacji, możesz wygenerować dowolnie dużą liczbę kodów, w dowolnie wybranym momencie. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 • Wygeneruj kody i roześlij je mailem. Uczestnicy ewaluacji otrzymają swój indywidualny kod, wraz z wiadomością z linkiem do platformy i-Eval. Będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli wcześniej zbierzesz od uczestników ich adresy mailowe a uczestnicy będą mieli dostęp do swoich skrzynek. Adresy wprowadź ręcznie na stronie w zakładce [WYGENERUJ KODY] lub pobierz listę adresów z wcześniej utworzonym plikiem CSV. Następnie kliknij [WYGENERUJ I POBIERZ LISTĘ KODÓW]. Dostaniesz informację nt. przebiegu rozsyłania kodów.
 • Wygeneruj i pobierz kody. Z tej metody skorzystaj, jeśli nie masz adresów mailowych uczestników ewaluacji lub też uczestnicy nie mają dostępu do swojej skrzynki mailowej. Podaj liczbę potrzebnych Ci kodów, system wygeneruje listę. Każdemu uczestnikowi ewaluacji udostępnij jeden kod!

Kod należy wprowadzić na stronie startowej serwisu i-Eval. Po wprowadzeniu kodu pojawia się strona z ankietą do wypełnienia. Pamiętaj! Od momentu, w którym wygenerujesz kody dla uczestników ewaluacji nie będzie już można edytować ankiety.

 

II.4. ALTERNATYWNE METODY PRZEPROWADZENIA BADANIA

Jeśli nie możesz przeprowadzić badania przy pomocy wygenerowanych kodów, spróbuj jednej z opisanych poniżej metod.

Możesz skorzystać z tzw. kodu uniwersalnego (tzw. "Mastercode"). Pozwala on wypełnić wiele ankiet przy użyciu tylko jednego kodu. Skorzystaj z tej możliwości wypełniania ankiet tylko wtedy, kiedy nie masz możliwości przydzielenia uczestnikom kodów indywidualnych.

Jeśli uczestnicy ewaluacji nie mają możliwości wypełnienia ankiety elektronicznej, możesz im rozdać tradycyjne formularze papierowe. Dzięki poleceniu [RĘCZNE WPROWADZANIE DANYCH] możesz wprowadzić do serwisu i zapisać odpowiedzi swoich uczestników. Polecenie znajduje się na stronie ankiety, w zakładce [EDYCJA]. Po wprowadzeniu danych z formularza nie zapomnij ich zapisać wybierając [ZACHOWAJ]. Po zapisaniu danych z pierwszej ankiety możesz przejść do wprowadzania odpowiedzi z kolejnej.

 

II.5. ZAKOŃCZENIE BADANIA, WYNIKI

Rozesłanie/przydzielenie kodów to moment rozpoczęcia ewaluacji. Na stronie możesz obserwować liczbę wypełnionych ankiet. W momencie kiedy wszystkie kody zostaną wykorzystane lub też jeśli uznasz, że masz wystarczającą liczbę wypełnionych ankiet, możesz zakończyć badanie. Na stronie ankiety lub spotkania wybierz polecenie [ZAMKNIJ EWALUACJĘ].

Kiedy wszystkie odpowiedzi (wprowadzone przez uczestników lub przez Ciebie) znajdą się już w systemie, możesz przejść do oglądania wyników swojej ewaluacji. Na stronie ankiety wybierz polecenie [WYNIKI]. Wybierając poszczególne pytania możesz zobaczyć wykres z rozkładem odpowiedzi. Nad wykresem podana jest również liczba udzielonych odpowiedzi, średnia i odchylenie standardowe. Wyniki możesz wygenerować w różnych formatach, m.in. jako PNG, JPG, PDF lub CSV.