Ankiety

Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z pytaniami, jakie zawiera standardowa ankieta ewaluacyjna, udostępniamy poniżej wzory ankiet w formie pdf-ów.Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość dopasowania ankiet do swoich potrzeb poprzez dodawanie własnych pytań. Mogą Państwo skorzystać również np. z przygotowanych zestawów pytań dla spotkań z edukacji kulturalnej lub spotkań wielonarodowych, lub też dodać samodzielnie sformułowane pytania.

Ta platforma internetowa umożliwia przeprowadzenie ewaluacji na smartfonie. Pracujemy aktualnie nad zoptymalizowaną wersją pdf-ów do wykorzystania podczas ewaluacji w formie papierowej – poniższe pliki należy traktować zatem jako pliki podglądowe.